Kom en vertel het door.


De crematieplechtigheid
zal plaatsvinden op zaterdag 28 maart in crematorium
Westerveld, Duin- en Kruidbergweg 2-6 te Driehuis Velsen.
Tijd van samenkomst 9:45 uur

Na de plechtigheid
is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in één van de
ontvangkamers van Westerveld.

Sander is overgebracht naar het uitvaartcentrum van
Duinweg Uitvaartzorg, Achterweg 40 te Hoofddorp,
alwaar geen bezoek.

Correspondentieadres
Hans en Ineke Gaarenstroom
Schweitzerstraat 98
2131 RH Hoofddorp

http://gaarmans.herinneringsplaats.nl